తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు: మోహినీ అవతారంలో శ్రీవారు

11 Oct, 2021 19:24 IST
మరిన్ని ఫోటోలు